โพรไฟล์ QC

บริษัท มีส่วนทดสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะรับผิดชอบในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เฉพาะจุดรายงานข้อมูล

 

และการวาดภาพ  ข้อสรุป

Weifang Bright Master Importing and Exporting Co.,Ltd ควบคุมคุณภาพ 0